ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 383 วันที่ 13 มิถุนายน 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 383 วันที่ 13 มิถุนายน 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

สำนักงานอธิการบดีจัดสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาระบบการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง" ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2534 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ และโรงแรมไอส์แลนด์วิว เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.370

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
2 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.370-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 383-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets