ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 403 วันที่ 4 กรกฎาคม 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 403 วันที่ 4 กรกฎาคม 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก 8,000,000 บาท (หมวดค่าตอบแทนส่วนกลางของสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2534)

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.374

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
1 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.374-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 403-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets