ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 413 วันที่ 15 กรกฎาคม 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 413 วันที่ 15 กรกฎาคม 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

แต่งตั้งประธานสภาอาจารย์คนใหม่พร้อมประธานฝ่ายต่างๆ

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.380

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
1 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.380-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 413-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets