ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 418 วันที่ 24 กรกฎาคม 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 418 วันที่ 24 กรกฎาคม 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

กำหนดการสรรหาคณบดีคนใหม่ คณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2534

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.384

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
1 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.384-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 418-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets