ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 419 วันที่ 25 กรกฎาคม 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 419 วันที่ 25 กรกฎาคม 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2534 มีผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 66,750 คน เป็นผู้สมัครที่ ม.ร. จำนวน 57,560 คน และยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ จำนวน 9,190 คน -- คณะรัฐศาสตร์จัดสนทนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "ASEAN ECONOMIC COOPERATION IN NEW INTRENATIONAL ECONOMIC ENVIRONMENT" ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2534 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.385

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
1 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.385-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 419-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets