ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 420 วันที่ 29 กรกฎาคม 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 420 วันที่ 29 กรกฎาคม 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ผลการประชุมอนุกรรมการสามัญประจำมหาวิทยาลัย (อกม.) ครั้งที่ 25/2534 และการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย (ทปม.) ครั้งที่ 30/2534 วันที่ 24 กรกฎาคม 2534

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.386

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
1 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.386-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 420-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์
ตรวจทาน: สุฑามาส ดัสดูล

Item sets