ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 428 วันที่ 8 สิงหาคม 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 428 วันที่ 8 สิงหาคม 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง "งานก็ได้ ใจก็สุข" ในวันที่ 9 สิงหาคม 2534 -- สำนักหอสมุดกลาง จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ที่รามฯ 2 ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2534

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.390

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
1 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.390-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 428-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets