ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 442 วันที่ 2 กันยายน 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 442 วันที่ 2 กันยายน 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ผลการสรรหาอธิการบดี ม.ร. ได้แก่ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.392

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
2 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.392-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 442-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets