ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 447 วันที่ 3 กันยายน 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 447 วันที่ 3 กันยายน 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีประกาศผลการสรรหาอธิการบดี ม.ร. -- คณะนิติศาสตร์จัดสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" ในวันที่ 6 กันยายน 2534 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.396

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
1 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.396-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 447-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets