ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 452 วันที่ 19 กันยายน 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 452 วันที่ 19 กันยายน 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

คณะมนุษยศาสตร์จัดงาน "สัปดาห์วันมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี" เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2534

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.397

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
2 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.397-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 452-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets