ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 454 วันที่ 20 กันยายน 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 454 วันที่ 20 กันยายน 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

สภาอาจารย์จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับการออกนอกระบบราชการ" ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2534 ณ ห้องประชุม คณะนิติศาสตร์

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.399

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
1 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.399-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 454-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets