ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 455 วันที่ 23 กันยายน 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 455 วันที่ 23 กันยายน 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

สภาอาจารย์ ขอเชิญฟังการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง "การประชุมธนาคารโลก : ความสำเร็จของประเทศไทยหรือ" ในวันที่ 25 กันยายน 2534 ณ ห้องประชุมใต้พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช -- คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมสัมมนา เรื่อง "บทบาทของคณะวิทยาศาสตร์กับสภาวะแวดล้อมใน ม.ร." ในวันที่ 27 กันยายน 2534 ณ ห้องประชุม ประมวล กุมาตย์

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.400

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
1 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.400-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 455-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์
ตรวจทาน: สุฑามาส ดัสดูล

Item sets