ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 458 วันที่ 26 กันยายน 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 458 วันที่ 26 กันยายน 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ผลการประชุมอนุกรรมการสามัญประจำมหาวิทยาลัย (อกม.) ครั้งที่ 34/2534 และการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย (ทปม.) ครั้งที่ 39/2534 วันที่ 25 กันยายน 2534

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.402

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
1 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.402-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 458-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets