ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 460 วันที่ 4 ตุลาคม 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 460 วันที่ 4 ตุลาคม 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ ชี้แจงการดำเนินงานในช่วงรักษาการ

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.404

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
2 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.404-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 460-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets