ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 476 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 476 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ" สำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษของ ม.ร. ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2534 ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.407

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
1 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.407-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 476-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets