พิธีเปิดสำนักงานช่วยเหลือและให้บริการทางกฎหมาย

Item

ชื่อภาพ

พิธีเปิดสำนักงานช่วยเหลือและให้บริการทางกฎหมาย

หัวเรื่อง

สุขุม นวลสกุล
ชูศักดิ์ ศิรินิล
สำนักงาน
กฎหมาย
การบริการ

คำบรรยายภาพ

บุคคลในภาพ (เรียงจากซ้าย) ลำดับที่ 2 รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล ลำดับที่ 3 รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ขณะร่วมพิธีเปิดสำนักงานช่วยเหลือและให้บริการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ (ไม่ปรากฎปีที่ถ่าย)

สถานที่

สำนักงานช่วยเหลือและให้บริการทางกฎหมาย

เป็นส่วนหนึ่งของ

คณะนิติศาสตร์

รหัสภาพ

P02.0000.006.001

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
210 kB
1640 x 1041 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P02.0000.006-พิธีเปิดสำนักงานช่วยเหลือและให้บริการทางกฎหมาย\resize

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
5.2 MB
1640 x 1041 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets

Linked resources