รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล มอบของที่ระลึก ในพิธีเปิดสำนักงานช่วยเหลือและให้บริการทางกฎหมาย

Item

ชื่อภาพ

รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล มอบของที่ระลึก ในพิธีเปิดสำนักงานช่วยเหลือและให้บริการทางกฎหมาย

หัวเรื่อง

สุขุม นวลสกุล
ชูศักดิ์ ศิรินิล
สำนักงาน
กฎหมาย
การบริการ

คำบรรยายภาพ

รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล ขณะมอบของที่ระลึก ในพิธีเปิดสำนักงานช่วยเหลือและให้บริการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์
บุคคลที่ยืนทางด้านซ้ายสุดของภาพ คือ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล

สถานที่

สำนักงานช่วยเหลือและให้บริการทางกฎหมาย

เป็นส่วนหนึ่งของ

คณะนิติศาสตร์

รหัสภาพ

P02.0000.006.003

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
192 kB
1644 x 1026 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P02.0000.006-พิธีเปิดสำนักงานช่วยเหลือและให้บริการทางกฎหมาย\resize

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
5.1 MB
1644 x 1026 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources