อาคารคณะมนุษยศาสตร์

Item

ชื่อภาพ

อาคารคณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง

คณะมนุษยศาสตร์
อาคารเรียน

คำบรรยายภาพ

อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มีลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น
เดิมอาคารที่ทำการคณะมนุษยศาสตร์เป็นอาคารเก่าจากงานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 1 ก่อนถูกแทนที่โดยอาคารที่ทำการถาวร 5 ชั้น (ไม่ปรากฎปีที่ถ่าย)

สถานที่

คณะมนุษยศาสตร์

ถูกสร้างแทนที่

อาคารรูปวงกลม ในงานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 1

รหัสภาพ

P04.0000.001.001

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
256 kB
1767 x 1172 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P04.0000.001-อาคารคณะมนุษยศาสตร์\resize

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
6.2 MB
1767 x 1172 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
ป้ายคณะมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
ป้ายชื่ออาคารคณะมนุษยศาสตร์ (HOB) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image