ป้ายคณะมนุษยศาสตร์

Item

ชื่อภาพ

ป้ายคณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง

ป้าย
คณะมนุษยศาสตร์

คำบรรยายภาพ

ป้ายคณะมนุษยศาสตร์ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน 5 ชั้น คณะมนุษยศาสตร์ (ไม่ปรากฏปีที่ถ่ายภาพ)

สถานที่

คณะมนุษยศาสตร์

รหัสภาพ

P04.0000.001.003

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
335 kB
1767 x 1133 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P04.0000.001-อาคารคณะมนุษยศาสตร์\resize

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
6 MB
1767 x 1133 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
ป้ายชื่ออาคารคณะมนุษยศาสตร์ (HOB) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image