ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงสนทนากับคณะปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่นที่ 1

Item

ชื่อภาพ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงสนทนากับคณะปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่นที่ 1

หัวเรื่อง

ธรรมนูญ โสภารัตน์
อัษฎางค์ ปาณิกบุตร
ปลัดอำเภอ
ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ
รุ่นที่ 1
ศิษย์เก่า

คำบรรยายภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน์ (สวมเสื่อสีงาช้าง) อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎางค์ ปาณิกบุตร (สวมเสื้อเชิ้ตขาวผู้เนคไท) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ขณะสนทนากับคณะปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2531 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2531

สถานที่

บริเวณด้านหน้าที่ทำการคณะรัฐศาสตร์

ความครอบคลุม

2531-05-14

รหัสภาพ

P06.2531.002.002

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
180 kB
1480 x 997 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

ชมรมรามคำแหง-กรมการปกครอง

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P06.2531.002-ปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่นที่ 1\resize

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
4.5 MB
1480 x 997 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

วันที่ถ่ายภาพ

2531-05-14

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงสนทนากับคณะปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่นที่ 1 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image