ชุณห์กิจ พิมพ์จำปา ประธานชมรมรามคำแหง-กรมการปกครอง

Item

ชื่อภาพ

ชุณห์กิจ พิมพ์จำปา ประธานชมรมรามคำแหง-กรมการปกครอง

หัวเรื่อง

ชุณห์กิจ พิมพ์จำปา
ปลัดอำเภอ
ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ
รุ่นที่ 1

คำบรรยายภาพ

นายชุณห์กิจ พิมพ์จำปา ประธานชมรมรามคำแหง-กรมการปกครอง ในวันรับโอวาทจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบได้ปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2531 ได้จำนวน 1,100 คน จากจำนวนผู้สอบได้ทั้งหมด 1,500 คน ณ บริเวณหน้าที่ทำการคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2531

สถานที่

บริเวณด้านหน้าที่ทำการคณะรัฐศาสตร์

ความครอบคลุม

2531-05-14

รหัสภาพ

P06.2531.002.004

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
142 kB
1001 x 1479 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

ชมรมรามคำแหง-กรมการปกครอง

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P06.2531.002-ปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่นที่ 1\resize

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
4.5 MB
1001 x 1479 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

วันที่ถ่ายภาพ

2531-05-14

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets