อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO)

Item

ชื่อภาพ

อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO)

หัวเรื่อง

คณะวิทยาศาสตร์
อาคารเรียน

คำบรรยายภาพ

อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) มีลักษณะเป็นอาคาร 6 ชั้น โดยอาคารที่ทำการเริ่มแรกของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ อาคาร NB7 จากนั้นได้ย้ายที่ทำการคณะไปยังอาคารผาเมือง (ปัจจุบันเป็นที่ทำการของสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา) และเมื่ออาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายที่ทำการคณะจากอาคารผาเมือง มายัง ที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ที่ปรากฎในภาพนี้ พร้อมทำพิธีเปิดอาคารในวันที่ 28 ธันวาคม 2522 (ไม่ปรากฎปีที่ถ่าย)

สถานที่

คณะวิทยาศาสตร์

รหัสภาพ

P07.0000.001.001

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
391 kB
1770 x 1171 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P07.0000.001-อาคารคณะวิทยาศาสตร์\resize

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
6.3 MB
1770 x 1171 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image