อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO)

Item

ชื่อภาพ

อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO)

หัวเรื่อง

คณะวิทยาศาสตร์
อาคาร

คำบรรยายภาพ

อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) มีลักษณะเป็นอาคาร 6 ชั้น โดยอาคารที่ทำการเริ่มแรกของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ อาคาร NB7 จากนั้นได้ย้ายที่ทำการคณะไปยังอาคารผาเมือง (ปัจจุบันเป็นที่ทำการของสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา) และเมื่ออาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายที่ทำการคณะจากอาคารผาเมือง มายัง ที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ที่ปรากฎในภาพนี้ พร้อมทำพิธีเปิดอาคารในวันที่ 28 ธันวาคม 2522 (ไม่ปรากฎปีที่ถ่าย)

สถานที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัสภาพ

P07.0000.001.003

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
632 kB
1459 x 2383 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P07.0000.001-อาคารคณะวิทยาศาสตร์\resize

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
10 MB
1459 x 2383 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image