สวัสดีครับ  

          ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จดหมายเหตุดิจิทัล ... "ไม่มีราม ไม่มีเรา" ...  จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินงานโดยหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มีภาระหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และนำเสนอให้บริการใน 2 รูปแบบ คือ ในระบบฐานข้อมูล (เลือกได้จากเมนู Browse) และสารสนเทศจดหมายเหตุ (เลือกได้จากเมนู Contents) 

          ทุกอย่างกำลังค่อยเป็นค่อยไป..  ยินดีน้อมรับทุกคำติ-ชม และทุกข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา..

          #จดหมายเหตุรามคำแหง 

 • อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO)

  อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) มีลักษณะเป็นอาคาร 6 ชั้น โดยอาคารที่ทำการเริ่มแรกของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ อาคาร NB7 จากนั้นได้ย้ายที่ทำการคณะไปยังอาคารผาเมือง (ปัจจุบันเป็นที่ทำการของสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา) และเมื่ออาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายที่ทำการคณะจากอาคารผาเมือง มายัง ที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ที่ปรากฎในภาพนี้ พร้อมทำพิธีเปิดอาคารในวันที่ 28 ธันวาคม 2522 (ไม่ปรากฎปีที่ถ่าย)
 • อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO)

  อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) มีลักษณะเป็นอาคาร 6 ชั้น โดยอาคารที่ทำการเริ่มแรกของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ อาคาร NB7 จากนั้นได้ย้ายที่ทำการคณะไปยังอาคารผาเมือง (ปัจจุบันเป็นที่ทำการของสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา) และเมื่ออาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายที่ทำการคณะจากอาคารผาเมือง มายัง ที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ที่ปรากฎในภาพนี้ พร้อมทำพิธีเปิดอาคารในวันที่ 28 ธันวาคม 2522 (ไม่ปรากฎปีที่ถ่าย)
 • อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO)

  อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) มีลักษณะเป็นอาคาร 6 ชั้น โดยอาคารที่ทำการเริ่มแรกของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ อาคาร NB7 จากนั้นได้ย้ายที่ทำการคณะไปยังอาคารผาเมือง (ปัจจุบันเป็นที่ทำการของสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา) และเมื่ออาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายที่ทำการคณะจากอาคารผาเมือง มายัง ที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ที่ปรากฎในภาพนี้ พร้อมทำพิธีเปิดอาคารในวันที่ 28 ธันวาคม 2522 (ไม่ปรากฎปีที่ถ่าย)
 • ชุณห์กิจ พิมพ์จำปา ประธานชมรมรามคำแหง-กรมการปกครอง

  นายชุณห์กิจ พิมพ์จำปา ประธานชมรมรามคำแหง-กรมการปกครอง ในวันรับโอวาทจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบได้ปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2531 ได้จำนวน 1,100 คน จากจำนวนผู้สอบได้ทั้งหมด 1,500 คน ณ บริเวณหน้าที่ทำการคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2531
 • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงสนทนากับคณะปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่นที่ 1

  ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน์ (สวมเสื่อสีงาช้าง) อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎางค์ ปาณิกบุตร (สวมเสื้อเชิ้ตขาวผู้เนคไท) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ขณะสนทนากับคณะปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2531 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2531
 • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงสนทนากับคณะปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่นที่ 1

  ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน์ (สวมเสื่อสีงาช้าง) อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎางค์ ปาณิกบุตร (สวมเสื้อเชิ้ตขาวผู้เนคไท) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ขณะสนทนากับคณะปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2531 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2531
 • ป้ายชื่ออาคารคณะมนุษยศาสตร์ (HOB)

  ป้ายชื่ออาคารคณะมนุษยศาสตร์ (HOB) ซึ่งถูกติดตั้งบริเวณด้านหน้าตัวอาคารเรียน 5 ชั้น คณะมนุษยศาสตร์
 • อาคารคณะมนุษยศาสตร์

  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มีลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น เดิมอาคารที่ทำการคณะมนุษยศาสตร์เป็นอาคารเก่าจากงานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 1 ก่อนถูกแทนที่โดยอาคารที่ทำการถาวร 5 ชั้น (ไม่ปรากฎปีที่ถ่าย)
Browse all
Next