สวัสดีครับ  

          ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จดหมายเหตุดิจิทัล ... "ไม่มีราม ไม่มีเรา" ...  จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินงานโดยหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มีภาระหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และนำเสนอให้บริการใน 2 รูปแบบ คือ ในระบบฐานข้อมูล (เลือกได้จากเมนู Browse) และสารสนเทศจดหมายเหตุ (เลือกได้จากเมนู Contents) 

          ทุกอย่างกำลังค่อยเป็นค่อยไป..  ยินดีน้อมรับทุกคำติ-ชม และทุกข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา..

          #จดหมายเหตุรามคำแหง 

 • รามคำแหง : รังสรรค์ แสงสุข

  คำนำ -- บทกลอน “ร้อยดวงใจ ชาวรามฯ แด่ อธิการบดี รังสรรค์ แสงสุข” โดย รองศาสตรจารย์วินิดา สุทธิสมบูรณ์ -- บทร้อยกรอง “จากใจ ชาวรามคำแหง แด่ อธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข ในวันที่ 16 มกราคม 2550” โดย รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร -- บทประพันธ์ “แด่ อธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข นักมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” โดย รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์ -- บทกลอน “ครูผู้ยิ่งใหญ่ในใจศิษย์” โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย -- คำกล่าวของ นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง – คำกล่าวอำลาของ อธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข -- พัฒนาอย่างรู้เท่า...ก้าวทัน -- เราเป็นครูคนละอย่าง -- คิดพัฒนาด้วยจิตใจที่เป็นครู -- ครู คือ ผู้ให้ ผู้เติมเต็ม และผู้มีเมตตา -- การบริหาร...ผสมผสานความเป็นครู -- 5 วิสัย...ที่กำหนดใช้ในการพัฒนา -- 5Fs…แนวคิดใหม่ในการบริหาร -- ทฤษฎีถ้วยกาแฟ -- ปัจจัย 4 M 2 T -- ความรู้คู่คุณธรรม...นำชีวิต -- ที่สุดในโลก...? -- นำรามฯ...สู่สากล -- สร้างหน่วยงานใหม่ -- อาณาจักรรามคำแหง...ทั่วไทย – รามฯ แผ่กว้างไกล...ไปทั่วโลก -- ชาวต่างประเทศทั่วโลก...มุ่งสู่รามฯ -- ขุมทรัพย์ทางวิชาการ -- สร้างมหาบัณฑิต...เพื่อชาติ -- ผลิตดุษฎีบัณฑิต...นักวิจัย -- หลักสูตร...แนวหน้า -- ต้นแบบ...การเรียนรู้ตลอดชีวิต -- คนรุ่นใหม่...ใฝ่เรียนรามฯ -- อธิการบดีกับการประกันคุณภาพการศึกษา -- การศึกษาไร้พรมแดน...ด้วยเทคโนโลยี -- “มหาวิทยาลัยเคลื่อนที่”...แห่งแรกของประเทศ -- ความงามของภูมิทัศน์รามฯ -- เพื่อน้องใหม่รามฯ -- การวิจัย...ก้าวหน้า -- นำพาการสร้างคน...เพื่อปวงชนช่วยกันสร้างชาติ -- มรดกอันล้ำค่าของไทย...พึงรักษาไว้ -- สอนชาวต่างชาติ...พูดไทย -- ความสนใจที่ได้รับ...จากทั่วโลก -- สานสายใย...ด้วยสื่อภาษา -- สอนครัวไทย...ไปทั่วโลก -- โขรามคำแหง...โดดเด่นไกล -- ทัศนมาตรศาสตร์...หลักสูตรแรกของไทย -- สู้เพื่อสร้าง...วิศวกร -- กอล์ฟรามฯ...เสริมสร้างกอล์ฟไทย -- เพื่อทุกคน ทุกแห่งหน และทุกเวลา -- สะดวกสอบ...ได้ทั่วประเทศและทั่วโลก -- กีฬา กีฬา... -- โรงเรียนสาธิตในรั้วรามฯ -- พัฒนาบุคลากร...พลังขององค์กร -- จากครู...สู่ศิษย์ -- หนังสือขอบใจ...จากนักศึกษาลาว -- ประวัติ...อธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข
 • ที่ระลึกวันรามคำแหง 26 พฤศจิกายน ชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี พ.ศ. 2527

  สำเนา พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2518 -- ความเป็นมา ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง -- คำขวัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง -- คำแถลง ของประธานชมรมรามคำแหงอุบลราชธานีคนแรก -- คำแถลง ของประธานชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี พ.ศ. 2527 -- ข้อบังคับชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี -- คณะกรรมการชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี -- คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี -- คณะกรรมการชมรมประจำอำเภอ -- ทำเนียบศิษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง -- ภาคผนวก -- บัตรประจำตัวประชาชน -- พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 -- การทะเบียนราษฎร -- คำแนะนำประชาชนในการติดต่อราชการศาล -- พระราชบัญยัติว่าด้วยความผิดจากการใช้เช็ค
 • ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 16 ปี

  พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 22 ธันวาคม 2524 -- สาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง -- สาส์นจากประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย -- ประวัติและข้อมูลสถิติ ม.ร. -- ที่มาของชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย -- ข้อบังคับของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย -- รายชื่อคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการชมรมฯ ประจำปี 2530 -- ทำเนียบศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย -- วันรามคำแหง -- ม.ร. เมื่อแรกตั้ง: เจาะเวลาค้นหาอดีต -- ความทรงจำ -- บัณฑิต หรือ บัณฑิตย์ -- เพลง -- คุยท้ายเล่ม
 • เกษียณสาร สายใย น้ำเงินทอง 60

  เพลงขวัญจิตมิตรรามฯ -- กลอนเกษียณอายุราชการ -- สารอธิการบดี -- กำหนดการ “สายใย น้ำเงินทอง 60” วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 -- บทกลอน 60ปี ที่ผ่าน...พ้นพวงหนาม -- เพลง หนึ่งในร้อย -- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี ประจำปี 2560 -- รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ครบ 65 ปี ประจำปี 2560 -- โครงการสัมมนาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ “ความพร้อมของผู้จะเกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2560 -- คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2560 -- เพลงลาแล้วรามฯ
 • เกษียณสาร "สายใยแห่งรัก น้ำเงินทอง"

  เพลงหนึ่งในร้อย -- สารอธิการบดี -- กำหนดการ "สายใยแห่งรัก น้ำเงินทอง" วันที่ 23 กันยายน 2557 -- บทประพันธ์ “ลารามยามเย็นเกษียณ” โดย รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์ -- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี ประจำปี 2557 -- รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ครบ 65 ปี ประจำปี 2557 -- ประมวลภาพโครงการสัมมนาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ “สุข...เมื่อถึงวัยเกษียณ ประจำปี 2557” -- คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2557 -- เพลงคำสัญญา
 • เกษียณสารสายใยแห่งรักด้วยผูกพันเพชรแท้ ม.ร.

  เพลงหนึ่งในร้อย -- สารอธิการบดี -- กำหนดการ “สายใยแห่งรักด้วยผูกพันเพชรแท้ ม.ร.” -- บทประพันธ์ “ดอกไม้ในใจราม” โดย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง -- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี ประจำปี 2553 -- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ครบ 65 ปี ประจำปี 2553 -- รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2554 -- ประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552 -- คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2553 -- เพลงคำสัญญา
 • RAMKHAMHAENG UNIVERSITY GENERAL INFORMATION

  HISTORICAL DEVELOPMENT -- THE UNIVERSITY CAMPUSES -- UNIVERSITY OBJECTIVES -- ACCREDITATION -- UNIVERSITY ADMINISTRATION -- ADMISSION POLICY -- COOPERATION WITH OTHER INSTITUTIONS -- UNIVERSITY CALENDAR -- INSTRUCTIONAL SYSTEM -- FACULTY MEMBERS -- LIBRARY SERVICE -- COMPUTING FACITIES -- CONTINUING EDUCATION -- FINANCIAL ASSISTANCE -- HEALTH SERVICES -- OTHER SERVICES -- STUDENT ACTIVITIES PROGRAMS -- SPORT ACTIVITIES
 • 39 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง -- สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง -- กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง -- คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง -- คณะผู้บริหารสาขาวิทยบริการฯ คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก -- เมื่อเริ่มมีมหาวิทยาลัยรามคำแหง -- สัมภาษณ์พิเศษ “รามคำแหงสู่ทศวรรษที่สี่” -- รามฯ ปีที่ 39 การศึกษาก้าวไกล...ไร้พรมแดน -- ชาวรามคำแหงที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติและนานาชาติ ในรอบปี -- มอบโล่เกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นด้านจรรยาบรรณ -- รางวัลความสำเร็จแห่งวิชาชีพของศิษย์รามฯ ครั้งที่ 2 -- รวมพลคนเก่ง -- เล่าเรื่องของ “ราม” จากมุมมอง ลุค แคสซาดี-ดอเรียน -- รามคำแหงในรอบปี -- มหาวิทยาลัยรามคำแหงดูแลรับผิดชอบสังคม -- จากบรรณาธิการ/คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก
Browse all
Next