สวัสดีครับ  

          ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จดหมายเหตุดิจิทัล ... "ไม่มีราม ไม่มีเรา" ...  จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินงานโดยหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มีภาระหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และนำเสนอให้บริการใน 2 รูปแบบ คือ ในระบบฐานข้อมูล (เลือกได้จากเมนู Browse) และสารสนเทศจดหมายเหตุ (เลือกได้จากเมนู Contents) 

          ทุกอย่างกำลังค่อยเป็นค่อยไป..  ยินดีน้อมรับทุกคำติ-ชม และทุกข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา..

          #จดหมายเหตุรามคำแหง 

 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 9

  บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในขณะบัณฑิตต่อแถวเข้ารับปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร ในวันที่ 11-16, 20-22 เมษายน 2527
 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 9

  บรรยากาศในขณะที่บัณฑิตต่อแถวรอเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 9 ณ สวนอัมพร ในวันที่ 11, 16 - 20, 22 เมษายน 2527
 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 9

  บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 9 ณ สวนอัมพร ในขณะที่บัณฑิตกำลังต่อแถว ณ สวนอัมพร ในวันที่ 11,16-20-22 เมษายน 2527
 • รามปริทรรศน์ เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงดนตรีไทย

  รามปริทรรศน์ เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงดนตรีไทย -- เทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี -- เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงดนตรีไทย -- กกต.จับมือ ม.รามฯ บ่มความรุ้การเลือกตั้ง -- เอกชนทุ่ม 20 ล้าน สร้างอาคารให้ รามฯ-สุรินทร์ -- ศ.รังสรรค์ รับรางวัลผู้ทรงคุณค่าทางการกีฬา -- สถาบันกฎหมายไทยมุ่งานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ -- ม.รามคำแหง คือ ตลาดวิชา -- ประชาสัมพันธ์โฉมใหม่เน้นความทันสมัยเข้าถึงปวงชน -- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤติ -- โขนรามคำแหง -- ทิศทางการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง -- การดูแลสุขภาพสำหรับสตรี (ตั้งครรภ์) -- ตรวจข้อสอบ -- ปฏิบัติทุนนิยม เพื่อใคร
 • คู่มือปฏิบัติงาน สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  คู่มือปฏิบัติงาน สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง -- สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง -- ฝ่ายเทคนิค -- ฝ่ายบริการผู้อ่าน -- ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าและวิจัย -- ฝ่ายวารสารและเอกสาร -- ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์
 • น้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2523

  ภาพถ่ายน้ำท่วมในมหาวิทยาลัยรามคำแหงปี พ.ศ. 2523 ถ่าย ณ บริเวณลานพ่อขุน ตึกที่อยู่ด้านซ้ายมือของภาพ เป็นตึก คณะบริหาร
 • น้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2523

  ภาพถ่ายน้ำท่วมในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2523 ถ่าย ณ บริเวณลานสวป. โดยมีตึกซ้ายเป็นอาคารศิลาบาตร ถัดไปเป็นตึกคณะมนุษยศาสตร์ และถัดไปเป็นตึกนิติศาสตร์ โดยมีตึกขวาสุด คือ ตึกหอสมุดส่วนกลาง เป็นภาพน้ำท่วมบริเวณสระน้ำยาวไปถึงลานพ่อขุน
 • น้ำท่วมบริเวณศาลากลางน้ำ ปี 2523

  ภาพถ่ายมุมสูงจากอาคารอธิการบดี ในเหตุการณ์น้ำท่วมมหาวิทยาลัยรามคำแหง บริเวณศาลากลางน้ำ โดยอาคารที่อยู่ในภาพซ้ายมือ คือ อาคารคณะนิติศาสตร์ และอาคารถัดไปทางขวา คือ อาคารสำนักหอสมุดกลาง
Browse all
Next