ผู้ร่วมงานกาชาดร่วมกิจกรรมตักกัลปพฤกษ์ร้านกาชาด ม.ร. ในงานกาชาด ประจำปี 2531

Item

ชื่อภาพ

ผู้ร่วมงานกาชาดร่วมกิจกรรมตักกัลปพฤกษ์ร้านกาชาด ม.ร. ในงานกาชาด ประจำปี 2531

หัวเรื่อง

งานกาชาด

คำบรรยายภาพ

ร้านกาชาด ม.ร. กำลังจัดกิจกรรมตักกัลปพฤกษ์ พร้อมของรางวัล จัดเตรียมสำหรับให้ผู้ร่วมงานกาชาดได้ร่วมกิจกรรม ในงานกาชาดของสภากาชาดไทย ประจำปี 2531 ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2531 ณ สวนอัมพร

สถานที่

สวนอัมพร

ความครอบคลุม

2531

รหัสภาพ

P0601.2531.007.049

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
245 kB
1471 x 1030 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

สภากาชาดไทย

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P0601.2531.007-งานกาชาดรามคำแหง ประจำปี 2531

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
3.6 MB
1471 x 1030 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources