กษมา นิสัยพันธ์ และดิลก ทองวัฒนา เยี่ยมชมร้านกาชาด ม.ร. ในงานกาชาด ประจำปี 2531

Item

ชื่อภาพ

กษมา นิสัยพันธ์ และดิลก ทองวัฒนา เยี่ยมชมร้านกาชาด ม.ร. ในงานกาชาด ประจำปี 2531

หัวเรื่อง

งานกาชาด
ดิลก ทองวัฒนา
กษมา นิสัยพันธ์

คำบรรยายภาพ

คุณกษมา นิสัยพันธ์ (คนแรกขวามือ) และคุณดิลก ทองวัฒนา (ลำดับที่ 3 ขวามือ) เยี่ยมชมร้านกาชาด ม.ร. พร้อมทั้งช่วยกิจกรรมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.ร. ในงานกาชาดของสภากาชาดไทย ประจำปี 2531 ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2531 ณ สวนอัมพร

สถานที่

สวนอัมพร

ความครอบคลุม

2531

รหัสภาพ

P0601.2531.007.059

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
261 kB
1468 x 1029 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

สภากาชาดไทย

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P0601.2531.007-งานกาชาดรามคำแหง ประจำปี 2531

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
3.8 MB
1468 x 1029 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources