ปาริฉัตร สัชฌุกร และกฤษณ์ ศุกระมงคล เดินจำหน่ายสลากกาชาด ม.ร. ในงานกาชาด ประจำปี 2531

Item

ชื่อภาพ

ปาริฉัตร สัชฌุกร และกฤษณ์ ศุกระมงคล เดินจำหน่ายสลากกาชาด ม.ร. ในงานกาชาด ประจำปี 2531

หัวเรื่อง

งานกาชาด
กฤษณ์ ศุกระมงคล
ปาริฉัตร สัชฌุกร

คำบรรยายภาพ

คุณปาริฉัตร สัชฌุกร (สวมเสื้อดำ) คุณกฤษณ์ ศุกระมงคล (สวมเสื้อลายขวางสีน้ำเงิน) และนักศึกษา เดินจำหน่ายสลากกาชาด ม.ร. บริเวณหน้าร้านกาชาด ม.ร. ในงานกาชาดของสภากาชาดไทย ประจำปี 2531 ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2531 ณ สวนอัมพร

สถานที่

สวนอัมพร

ความครอบคลุม

2531

รหัสภาพ

P0601.2531.007.066

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
233 kB
1436 x 1023 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

สภากาชาดไทย

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P0601.2531.007-งานกาชาดรามคำแหง ประจำปี 2531

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
3.5 MB
1436 x 1023 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
ปาริฉัตร สัชฌุกร เดินจำหน่ายสลากกาชาด ม.ร. ในงานกาชาด ประจำปี 2531 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
ปาริฉัตร สัชฌุกร เดินจำหน่ายสลากกาชาด ม.ร. ในงานกาชาด ประจำปี 2531 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
ปาริฉัตร สัชฌุกร และกฤษณ์ ศุกระมงคล เดินจำหน่ายสลากกาชาด ม.ร. ในงานกาชาด ประจำปี 2531 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
ปาริฉัตร สัชฌุกร และกฤษณ์ ศุกระมงคล เดินจำหน่ายสลากกาชาด ม.ร. ในงานกาชาด ประจำปี 2531 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
ปาริฉัตร สัชฌุกร และกฤษณ์ ศุกระมงคล โชว์สลากกาชาด ม.ร. ในงานกาชาด ประจำปี 2531 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
ปาริฉัตร สัชฌุกร และกฤษณ์ ศุกระมงคล ร่วมกิจกรรมร้านกาชาด ม.ร. ในงานกาชาด ประจำปี 2531 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image