รองศาสตราจารย์พรชัย สุทรพันธุ์ และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.ร. จำหน่ายกัลปพฤกษ์ของร้านกาชาด ม.ร. ในงานกาชาด ประจำปี 2531

Item

ชื่อภาพ

รองศาสตราจารย์พรชัย สุทรพันธุ์ และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.ร. จำหน่ายกัลปพฤกษ์ของร้านกาชาด ม.ร. ในงานกาชาด ประจำปี 2531

หัวเรื่อง

งานกาชาด
พรชัย สุทรพันธุ์

คำบรรยายภาพ

รองศาสตราจารย์พรชัย สุทรพันธุ์ (คนแรกขวามือ) พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.ร. จำหน่ายกัลปพฤกษ์ ราคาใบละ 10 บาท บริเวณหน้าร้านกาชาด ม.ร. ในงานกาชาดของสภากาชาดไทย ประจำปี 2531 ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2531 ณ สวนอัมพร

สถานที่

สวนอัมพร

ความครอบคลุม

2531

รหัสภาพ

P0601.2531.007.070

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
250 kB
1483 x 1026 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

สภากาชาดไทย

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P0601.2531.007-งานกาชาดรามคำแหง ประจำปี 2531

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
3.7 MB
1483 x 1026 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
รองศาสตราจารย์พรชัย สุทรพันธุ์ จำหน่ายกัลปพฤกษ์ของร้าน กาชาด ม.ร. ในงานกาชาด ประจำปี 2531 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image