กิจกรรมแซววาที หัวข้อ วิทยาศาสตร์พาชาติไทยรอด

Item

ชื่อภาพ

กิจกรรมแซววาที หัวข้อ วิทยาศาสตร์พาชาติไทยรอด

หัวเรื่อง

แซววาที
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประทีป วิทินกร
วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
ประสาท สืบค้า
สุรางค์ วัฒนกุล
สุขุม นวลสกุล
อภิชาติ สุขสัมราม
นันทนา นันทวโรภาส

คำบรรยายภาพ

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมแซววาที ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์พาชาติไทยรอด" ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ประทีป วิทินกร ผู้ร่วมแซววาทีประกอบด้วย ทีมวิทยาศาสตร์ (ซ้ายมือ) นำโดย (เรียงจากซ้าย) อาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์, ดร.ประสาท สืบค้า และอาจารย์สุรางค์ วัฒนกุล ทีมเทคโนโลยี (ขวามือ) นำโดย (เรียงจากซ้าย) รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล, ดร.อภิชาติ สุขสัมราม และอาจารย์นันทนา นันทวโรภาส เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2529 ณ หอประชุมใหญ่ เอ.ดี.1

สถานที่

หอประชุมใหญ่ เอ.ดี.1 (AD1)

เป็นส่วนหนึ่งของ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ความครอบคลุม

2529

รหัสภาพ

P07.2529.002.001

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
245 kB
1628 x 1049 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

คณะวิทยาศาสตร์

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P07.2529.002-กิจกรรมแซววาที วิทยาศาสตร์พาชาติไทยรอด ในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
2.1 MB
1628 x 1049 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

วันที่ถ่ายภาพ

18 สิงหาคม 2529

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets