พันตรีอรุณ สังฆสุบรรณ์ จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในงาน 15 ปี รามคำแหง จ.สุโขทัย

Item

ชื่อภาพ

พันตรีอรุณ สังฆสุบรรณ์ จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในงาน 15 ปี รามคำแหง จ.สุโขทัย

หัวเรื่อง

15 ปี รามคำแหง
อรุณ สังฆสุบรรณ์

คำบรรยายภาพ

พันตรีอรุณ สังฆสุบรรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในงาน "15 ปี รามคำแหง" เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2529 ณ ลานอุทยานประวัติศาสตร์ จ.สุโขทัย

สถานที่

ลานอุทยานประวัติศาสตร์ จ.สุโขทัย

เป็นส่วนหนึ่งของ

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 15 ปี

ความครอบคลุม

2529

รหัสภาพ

P0601.2529.006.001

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
189 kB
1641 x 1046 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P0601.2529.006-15 ปี รามคำแหง ณ ลานอุทยานประวัติศาสตร์ จ.สุโขทัย

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
26 MB
1641 x 1046 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

วันที่ถ่ายภาพ

20 พฤศจิกายน 2529

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets